Spelenderwijs gedrag veranderen, betrokkenheid creëren én kennis overdragen

Gamification biedt het allemaal

50+
aanpasbare modules

5

talen

85%

deelnemers rond game af

Resultaten halen in je business met gamification

Gamification is toch gewoon een spelletje spelen?

Zo eenvoudig is het ook weer niet maar… gamification en spelletjes hebben zeker met elkaar te maken!

De meest gebruikte definitie van gamification is het gebruiken van game-denken, gametechnieken en spelelementen in een niet-game omgeving. Door steeds ons inwendige beloningssysteem te prikkelen veranderen we spelenderwijs ons gedrag, vergroten we betrokkenheid en dragen we heel effectief kennis over aan onze doelgroep.

Gamification stuurt op meetbare en échte (business) resultaten vanuit emotionele veiligheid en plezier.

Met gamification zet je dus dezelfde technieken in die spel zo leuk maken maar dan in de werkomgeving. Dit werkt motiverend, stimulerend en verhoogd betrokkenheid en onderlinge verbinding van deelnemers. 

Hoe vertaal je speltechnieken naar de werkomgeving?

Er zijn vele speltechnieken die je tijdens een serious game kunt inzetten om leerdoelen of gewenst gedrag te bereiken:

 • Beloning. Als je iets leert of gewenst gedrag laat zien krijg je punten of een andere vorm van spelprogressie.
 • Waardering. Waardering vanuit de game voor een teamprestatie of door medespelers (collega’s!) draagt bij aan teamgevoel.
 • Levels. In kleine stapjes beter worden. Door het inzetten van verschillende levels worden deelnemers stapsgewijs uitgedaagd om zichzelf weer te overtreffen.
 • Assignments. Door op inspirerende en didactisch effectieve wijze taken of opdrachten aan te bieden leren deelnemers effectiever.
 • Competitie. Met en tegen elkaar (of jezelf) spelen. Hierbij zorgen we dat we wel winnaars maar geen verliezers hebben. Zoals bij het uitlopen van een marathon is het afronden van een programma belangrijker dan winnen.
 • Bouwen. Gezamenlijk creëren en bouwen stimuleert samenwerken en verbeteren.
 • Quizzes en battles. Verschillende vormen van speels leren, herhalen en inslijpen van kennis.
 • Praktijkopdrachten. Waarbij de game uitdagingen op de werkvloer initieert en beloont met spelprogressie.
 • Feedback. Doen en reflecteren waarbij deelnemers hun eigen gedragsdoelen definiëren en beloond worden voor het reflecteren.
 • Ranking. Het delen van ervaringen en successen met collega’s vergroot het zelfvertrouwen.


Bij Games.4Growth beschikken we over ruim vijftig instelbare game modules die leerdoelen, content, het oefenen met vaardigheden of behalen van resultaten allemaal omzetten in gameplay. Hier komen steeds weer nieuwe mechanismen bij.

Welke modules we inzetten bepalen we samen met jou. Ze moeten immers passen bij jouw organisatie, leerdoel en situatie. Al onze games baseren we op de Zes Breinprincipes van Brein Centraal Leren, de 70-20-10 regel en andere inzichten uit psychologie, gedrags- en onderwijswetenschappen.

Wil je meer weten over de toelichting en onderbouwing van gamification? Download dan hier de whitepaper.

Gamification is om spelenderwijs gedrag te veranderen, betrokkenheid te creëren en kennis over te dragen

Voordelen van gamification

Serious games worden vaak vergeleken met zowel e-learning als klassikale trainingen. Wij denken dat verschillende middelen een plaats hebben binnen een verander- of opleidingstraject. Zo zijn we nog steeds voorstander van live bijeenkomsten, waarbij een trainer zorgt voor een veilige leeromgeving om bijvoorbeeld soft skills te oefenen en het sociale aspect van leren optimaal te benutten. De game zorgt dan voor een goede voorbereiding en, belangrijker nog, stuurt na afloop van een training op het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Bij Games.4Growth geloven we dat iedere vorm van leren voordelen biedt maar dat een blended aanpak, waarbij de verschillende leervormen elkaar versterken vaak de beste oplossing is.

Ook het geven van inhoudelijke uitleg middels een e-learning module kan worden versterkt door deze onderdeel te maken van een gegamificeerd leertraject. Deelnemers worden dan uitgedaagd om het geleerde in de praktijk te brengen, erop te reflecteren of ervaringen te delen.  

Wil je serious games inzetten als alternatief of aanvulling op e-learning of klassikaal leren? Dan zijn dit veel voorkomende verschillen:

Voordelen Serious Gaming

Serious gaming vs e-learning

 • Uitdagend en interactief (willen) vs directief en passief (moeten)
 • Veel en opbouwende feedback vs weinig en demotiverende feedback
 • Adaptief en refelecteren vs iedereen dezelfde wasstraat
 • Continue progressie en beloning vs afvinken en controle
 • Samen vs alleen
Serious gaming vs klassikale trainingen

Serious gaming vs klassikale trainingen

 • Gefaseerd in kleine stapjes vs alle leerstof ineens (en 80% weer vergeten) 
 • Beknopte instructie, uitgebreide opdrachten vs veel uitleg, weinig zelf doen
 • Binnen reguliere werkzaamheden vs trainingsdagen vrijmaken 
 • Meetbaar effect vs hopen op effect
 • Schaalbaar tot duizenden deelnemers vs maximale groepsgrootte

  Ook is het fijn te weten dat de gemiddelde kosten per deelnemer bij een gegamificeerd leertraject vaak lager zijn dan van een puur klassikale training, terwijl het meetbare effect juist groter is.

Kun je het effect van gamification ook onderbouwen?

Zeker! Bij Games.4Growth starten we pas een traject als er concrete meetbare doelen zijn vastgesteld én nadat we middels onze GameScan gezamenlijk de kritische randvoorwaarden in kaart hebben gebracht. Een verdere uitleg van te verwachten effecten van gamification, enkele basisvarianten en verdere onderbouwing vind je in onze  whitepaper Gamification, toelichting en onderbouwing.

Kort samengevat

 • Gamification speelt in op ons irrationele beslissingssysteem, zoals door Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman is beschreven als Systeem 1.
 • Spel zorgt voor (brein) pijn- en genot emoties, drijvende krachten achter gedrag (Freud, Pain-Pleasure Principle)
 • Uitdaging, samen spelen, (de kans op) winnen zorgt voor aanmaak van dopamine waardoor we meer gemotiveerd zijn en de aangeboden stof beter onthouden. 
 • Breinprincipes aangaande leren en gedrag worden geïntegreerd in een spel omgeving, de inhoud is echter altijd werk gerelateerd.
 • Het leerprincipe 70-20-10 wordt toegepast. Doen wordt veel zwaarder beloond dan weten, onderlinge coaching wordt gestimuleerd.
 • Zeker bij complexe materie en softskills is een blended aanpak de meest effectieve manier van leren. De trainer heeft echter fors minder tijd nodig terwijl het meetbare effect groter is.

Onze kennis, ervaringen, kansen en valkuilen van gamification alsmede meer begrip van de achterliggende theorieën en bewijsvoering voor gamification delen we graag met je tijdens onze maandelijkse GameClass. Aanmelden kan hieronder. 

Veel gestelde vragen over Gamification

Werkt gamification altijd?

Daar kunnen we duidelijk over zijn: niet altijd. Gamification werkt als de randvoorwaarden dit toe laten. Zo moet er een beetje ruimte en tijd zijn voor de deelnemers om zich te ontwikkelen. De content van de game dient aan te sluiten bij het doel en de leerbehoefte van de doelgroep en de doelgroep moet een zekere emotionele veiligheid ervaren. Zie gamification als een turbo op leren, presteren of gedragsverandering. Net als in je auto, heeft het aanzetten van de turbo pas zin als de basis van de auto goed functioneert. Bij Games.4Growth voeren we, voorafgaand aan het opzetten van een gamification traject, daarom eerst onze GameScan uit. Deze brengt alle kritische randvoorwaarden in kaart en voorspelt het te verwachte succes van het programma.

Is gamification geschikt voor iedereen?

Ja hoor, want we houden (bijna) allemaal van spel. Als de doelgroep snapt wat het gezamenlijk doel is en hoe gamification daarbij kan helpen, zal het overgrote deel van de doelgroep volop commitment en enthousiasme tonen. De vorm van gamification zal echter per doelgroep verschillen. Waar de een nogal competitief is, wordt een ander enthousiast van onderzoekende en creërende spelvormen of spelvormen waarin samenwerking centraal staat. Games.4Growth biedt spelvormen die aansluiten bij vrijwel alle denkbare doelgroepen en situaties.

Zijn de games aanpasbaar?

Absoluut. Hoewel de software en bijhorende gameplay vaststaan, is alle content aan te passen. Ook zijn de verschillende kennis, gedrag en prestatie modules volledig configureerbaar. Bij de GrowthBoosts zijn meerdere kant en klare game thema’s met verhaallijn beschikbaar. Ook de look-and-feel van de GrowthBites is eenvoudig aan te passen.

Zijn games altijd competitief?

Niet altijd. Meestal maken we wel gebruik van een lichte competitievorm maar zonder echte verliezers. Hoewel de meesten van ons wel getriggerd worden door een beetje competitie zijn er ook doelgroepen die vooral blij worden van samenwerking of uitdagingen die vooral oplossend vermogen vereisen. Gezamenlijk brengen we de primaire drijfveren van jouw doelgroep in kaart en zetten we gameplay in die hierop is afgestemd. Onze games bevatten wél altijd leer- en gedragsmodules, die steeds een beetje uitdagender worden. En alle games hebben een heldere en afgebakende doelstelling en tonen steeds progressie van de deelnemer.

Hoeveel tijd zijn medewerkers met zo’n game bezig?

Afhankelijk van de stof, situatie en doelstelling, varieert dit van 10 minuten per dag gedurende enkele dagen, voor het spelen van GrowthBites, tot enkele uren per week voor het doorlopen van de GrowthBoosts, gedurende een periode van vier tot acht weken. Voor een maximaal leereffect zal elke vorm van gamification die wij inzetten, verspreid zijn over meerdere dagen en de deelnemer uitdagen de koppeling van theorie naar praktijk te maken.

Spelen medewerkers de games op mobiel of desktop?

Dat kan beiden. Onze games zijn geoptimaliseerd voor gebruik voor mobiel, tablet of desktop/laptop computer. GrowthBoosts zijn volledig cloud based en worden gespeeld middels de browser. Voor sommige GrowthBites is het noodzakelijk eenmalig een app te downloaden en te installeren.

Hoe zit het met privacy en veiligheid?

Bij Games.4Growth hebben we veiligheid, dataprotectie en privacy hoog in het vaandel staan. Al onze software voldoet aan de Owasp-10 security standaard en bij elk project of samenwerking zijn afspraken omtrent veiligheid, uptime en dataprotectie vastgelegd in een bewerkersovereenkomst en Service Level Agreement.

Hoe snel is een game inzetbaar?

Omdat Games.4Growth het principe 'standaard software, maatwerk game' hanteert, kunnen we snel schakelen. Zo zijn sommige kant-en-klare programma’s direct beschikbaar en varieert, afhankelijk van complexiteit en beschikbare content, de tijd voor het configureren en testen van een nieuwe game van één tot vier weken.

Wat kost eigenlijk zo’n game?

Dit is afhankelijk van complexiteit en hoeveelheid werk die wij als Games.4Growth moeten leveren. Zo zijn er GrowthBites beschikbaar, die voor enkele duizenden euro’s op maat geleverd worden en daarna € 10,- per deelnemer per jaar kosten maar kost het doorlopen van een uitgebreid en blended leiderschapsprogramma inclusief training en coaching sessies door een ervaren trainer € 975,- per persoon. Reken voor de ontwikkeling van een gegamificeerd programma op maat, op een bedrag tussen de € 8.500,- en € 15.000,- exclusief softwarelicenties. Voor welk vorm van gamification je ook kiest, de oplossingen van Games.4Growth zijn vele malen voordeliger en uitgebreider dan wanneer je software op maat gaat ontwikkelen én ze zijn bewezen effectief.

Ga er verder van uit dat de kosten voor gamification hoger ligger dan de kosten voor een standaard e-learning maar meestal lager dan een puur fysieke training. Hierbij zullen de effecten vrijwel altijd en aantoonbaar sterker zijn dan bij inzet van een traditionele vorm van training, opleiding of verandertraject.

Elke offerte van Games.4Growth wordt voorzien van concrete, overeengekomen doelstellingen en een businesscase. Hierbij worden kosten en baten zowel teruggerekend per persoon, als ook geconcretiseerd voor de hele organisatie. Ten slotte is het goed te weten dat Games.4Growth alleen een nieuw traject zal opstarten, bij een positieve score uit de GameScan zodat we, vrijwel zeker, weten dat de uitkomst en businesscase succesvol zullen zijn.

Kan ik de games ook koppelen aan of integreren met ons eigen leerplatform?

Zeker. Middels, een Single Sign On oplossing en bestaande API’s kunnen onze technische partners koppelingen realiseren met bijvoorbeeld een Leer Management Systeem zodat gamification een standaard toevoeging wordt, naast je bestaande leer- en verbeteroplossingen.

Kan ik zelf een game onderhouden en aanpassen?

Ja, dat kan. Het Games.4Growth platform is volledig configureerbaar en beschikt over uitgebreide gamemanagement- en content-tooling. Nadat we je opgeleid hebben tot Game Manager, ben je volledig zelfstandig in staat games klaar te zetten voor nieuwe doelgroepen, teamindelingen te maken, content aan te passen, etcetera. Ook de reporting functionaliteit is zeer compleet en geeft je unieke en handige inzichten aangaande leercurves, onderwerpen waarvan de kennis achterblijft en andere waardevolle data.

Meer weten over gamification?

Ons aanbod

GrowthBites Micro Games

GrowthBites

GrowthBites zijn kort en individueel te spelen. Ze worden meestal gebruikt voor het opdoen van nieuwe kennis of het opfrissen hiervan. De speler wordt uitgedaagd ook op de eigen situatie te reflecteren.

De turbo op gedragsverandering - growthboost

GrowthBoosts

De GrowthBoosts zijn onze meest impactvolle serious games. Gedurende vier tot acht weken focussen spelers dagelijks op hun gewenste ontwikkeling. Gemiddeld 15 minuten per dag zorgt voor een flinke boost en blijvende impact.
Inzichten van experts

GuruGames

Onze GuruGames bevatten inzichten van de échte experts op belangrijke thema's, De games zijn snel inzetbaar en vormen zo de best mogelijke oplossing om snel forse verbeteringen door te voeren op belangrijke en generieke thema’s.
proces en businesscase

Proces & businesscase

Ontwikkel samen met ons je eigen, unieke game samen om gamification zo optimaal mogelijk in te zetten voor jouw organisatie.


Volgens een eenvoudig stappenplan, tegen een scherp tarief en met een voorspelbaar resultaat.

GameClasses

GameClasses

Wat moet je weten en kunnen om een effectieve serious game te ontwikkelen? Drie soorten GameClasses zijn zowel via open inschrijving als in company te volgen en helpen je een ware GameMaster te worden.


Standaard software, maatwerk game

Games.4Growth platform

Geen forse investeringen in software maar kant en klare modules, veilig en bewezen.  De modules zijn eenvoudig aan te passen aan jouw behoefte en doelgroep. De games van ons platform bieden we op licentiebasis aan.


Blijf op de hoogte en laat je inspireren

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, praktijkcases en nieuwe modules van ons gamification aanbod en trends op het gebied van verandering, verbetering en groei.